Politica de confidentialitate

Va rugam sa cititi aceste conditii cu atentie inainte de a utiliza acest web site. Utilizarea acestui web site confirma faptul ca ati acceptat tacit termenii si conditiile scrise mai jos. Toate paginile site-ului www.plasmaserv.ro , codurile HTML precum si controalele Active X detinute de acest web site sunt proprietatea firmei SC Plasmaserv SRL.

Conditii de utilizare

Informatiile si materialele folosite in acest site sunt rezervate de SC Plasmaserv SRL. Folosirea oricarui text, imagine, material, fisier sau obiect de constructie din acest site in alte scopuri decat cele necomerciale si cele specificate in site, fara acordul scris al SC  Plasmaserv SRL, este interzisa, toate acestea fiind protejate potrivit prevederilor legii dreptului de autor. Datele si informatiile sunt prezentate in cadrul website-ului au titlu informativ. SC Plasmaserv SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba atat continutul, cat si structura website-ului in orice moment si fara o notificare prealabila. Datele referitoare la alte companii sunt folosite cu acordul expres al tuturor partilor implicate si pot fi schimbate sau modificate oricand la cererea acestora. Orice utilizare a continutului in alte scopuri decat cele permise de acordul de utilizare este interzisa.

Pentru utilizarea acestui site este necesar sa cititi si sa acceptati aceste reguli in totalitate. Vizitarea in continuare a acestui site presupune ca sunteti de acord cu aceste reguli.

Disclaimer

SC Plasmaserv SRL nu garanteaza acuratetea si integritatea materialelor sau serviciilor de pe acest site, orice schimbare putand fi facuta de catre proprietarul site-ului fara anunt in prealabil. SC Plasmaserv SRL nu se obliga sa actualizeze materialele si serviciile continute de acest site, dar va proceda la modificarea acestora in urma unei adrese exprese din partea partenerilor sau a colaboratorilor interesati.

Condițiile de confidențialitate

Conform prevederilor art.13 din Regulamentul UE nr.679/2016, Plasmaserv SRL Tg. Mureș în momentul colectării datelor a furnizat următoarele informații:

 • Datele de contact ale operatorului: telefon: 0265-260.652, e-mail: [email protected]
 • Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale

Scopurile prelucrării

Scopurile prelucrării sunt următoarele:

 • utilizarea adresei de email pentru comunicarea electronică în scopul oferirii serviciilor/produselor solicitate și transmiterea de comunicări comerciale și de marketing, cu respectarea prevederilor art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice;
 • utilizarea datelor personale (nume/prenume/adresă/CNP/serie CI) pentru emiterea facturilor fiscale electronice sau letrice, a chitanțelor fiscale, a completării și transmiterii declarațiilor fiscale către ANAF;
 • pentru transmiterea datelor cu caracter personal către furnizorii/partenerii/colaboratorii contractuali ai PLASMASERV SRL Tg. Mureș în scopul furnizării serviciilor solicitate, inclusiv trimiterea produselor comandate prin firmele de curierat;

În situația în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament, operatorul furnizează, înainte de această prelucrare ulterioară, informațiile privind scopul secundar, precum și orice alte informații suplimentare relevante.

Legalitatea prelucrării; Prelucrarea se bazează pe „consimțământul persoanei vizate” și „îndeplinirea obligației legale a operatorului”, conform art.6, alin.1, lit. a) și c) din Regulament, însă conform art.8, alin.1 din regulament, oferirea serviciilor informaționale în mod direct unui copil, în baza consimțământului, este legală doar dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani.

Destinatarii datelor cu caracter personal. Operatorul nu va transmite datele personale colectate altor destinatari sau terți.

Transferul datelor către o țară terță (din afara UE și Elveția); Operatorul nu are intenția de a transfera datele personale într-o țară terță, iar în situația în care se impune un astfel de transfer, acesta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.42-50 din Regulament, persoana vizată fiind informată cu privire la posibilele riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica..

Perioada de stocare a datelor. Conform art.5,alin.1, lit.e) din Regulament, datele colectate vor fi păstrate pentru o perioadă care să nu depășească perioada necesară îndeplinirii scopurilor”

Drepturile persoanei vizate; Sunt drepturile prevăzute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la ștergere, la restricționare, la portabilitate, la opoziție), precum și despre dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.

Retragerea consimțământului. În conformitate cu prevederile art.7, alin.3 din Regulament, puteți în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat, cu efect doar pe viitor, iar după revocare, profilul dvs. nu va mai fi prelucrat și nu veți mai primi comunicări de marketing.

Prelucrarea automată a datelor. Vă informăm că datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrări automate necesară pentru activități de marketing și pentru a asigura o comunicare rapidă cu persoana vizată, și se bazează pe consimțământul dvs. (art.22,alin.2, lit.c)

Necesitatea furnizării datelor. Datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrării” prevăzute la pct.3.

Legile aplicabile

Nu puteti utiliza/exporta materialele si serviciile din acest site sau orice copie sau adaptare care violeaza orice lege sau reglementare aplicabila, incluzand fara limita legile si reglementarile statului roman. Daca accesati site-ul din afara Romaniei, o faceti pe propria dumneavoastra raspundere. Aceste conditii vor fi respectate in concordanta cu legile statului roman.

Colectarea si folosirea informatiilor

Informatiile vor fi prelucrate de catre SC Plasmaserv SRL in conformitate cu prevederile Legilor nr. 676/2001 si 677/2001, putand fi folosita in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor companiei, cum ar fi:

 • oferirea de produse si/sau servicii
 • procesarea cererilor sau comenzilor
 • facturare
 • solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor
 • realizarea studiilor de piata, de produs, marketing si promovarea produselor si serviciilor
 • contactarea (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text sau telefon) in legatura cu oferte de produse si servicii ale SC Plasmaserv SRL sau in legatura cu produse si servicii ale unor terte parti care credem ca ar putea fi de interes pentru dumneavoastra (in afara de cazul in care ne-ati adresat o cerere sa nu fiti contactat in acest sens)
  oferirea unor eventuale reduceri sau beneficii

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Plasmaserv SRL, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Libertății nr. 98, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/832/2004, C.I.F. RO 16429204 , telefon 0265-260.652, reprezentată legal prin dl. Vărzar Tiberiu, în calitate de administrator, în vederea prestării serviciilor de comercializare și service echipamente, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Plasmaserv se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea. Prezenta Politică de confidențialitate descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dvs. și modul în care vă procesăm informațiile cu caracter personal.

Informațiile cu caracter personal pe care le putem colecta

Vom colecta informații cu caracter personal atunci când vizitați website-ul nostru, inclusiv, dar fără a ne limita la date privind traficul, date privind localizarea, jurnale web, conținutul unor sondaje și formulare de contact și alte date referitoare la comunicare și la resursele pe care le accesați. Colectarea acestor informații cu caracter personal vă vor facilita vizitarea site-ului web în viitor, întrucât vă vom putea sugera informații relevante pentru dvs.

Vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizați atunci când folosiți formularele noastre de contact, în special numele, prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon. Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularelor noastre de contact nu este o cerință statutară sau contractuală; totuși, rețineți că rubricile marcate cu un asterisc (*) sunt rubrici obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitării dvs. Alte informații sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la discreția dvs. Dacă ne contactați, vom păstra evidența acelei corespondențe.

Vă folosim informațiile cu caracter personal pentru a vă trimite materiale de marketing direct prin e-mail atunci când alegeți această opțiune prin formularul de contact relevant. Puteți renunța oricând să mai primiți comunicări de marketing viitoare. De asemenea, putem stoca cookie-urile, astfel cum se precizează mai detaliat în Politica privind cookie-urile.

Datele personale de identificare (nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, CNP) sunt necesare pentru derularea raportului contractual cu Plasmaserv și realizarea facturilor fiscale, ofertelor și comenzilor.

Datele dvs. de identificare au fost înscrise în baza noastră de date în urma colaborării avute, au fost înregistrate pe un site public sau au fost publicate într-un ghid de afaceri în România.

Cum utilizăm informațiile cu caracter personal

Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi colectate și gestionate de noi în următoarele scopuri:

 • personalizarea cât mai bine a conținutul site-ului web și resursele în funcție de preferințele dvs.
 • răspunsul la cereri sau întrebări atunci când ne contactați
 • marketing, pentru informarea și acordarea de beneficii de loialitate, îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite (transmiterea de știri, promoții, produse noi)
 • pentru a ne ajuta să creăm, să publicăm și să îmbunătățim conținut cât mai relevant pentru dvs.
 • asigurarea că orice informație furnizată prin intermediul website-ului este prezentat în cel mai eficace mod pentru dvs. și pentru dispozitivele dvs.
 • dezvoltarea și îmbunătățirea website-ul și sistemele sale pentru a vă deservi cât mai bine
 • efectuarea de analize statistice și financiare
 • comunicări, raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate

Utilizarea informațiilor dvs. în modurile descrise mai sus este permisă de legea aplicabilă din domeniul protecției datelor, deoarece este:

 • necesară pentru interesele noastre legitime în urmărirea scopurilor expuse mai sus, iar interesele dvs. de confidențialitate nu prevalează asupra acestora, în nici unul dintre cazuri
 • necesară în unele cazuri pentru a ne îndeplini responsabilitățile legale sau de reglementare, cum ar fi prezentarea de informații autorităților, organismelor guvernamentale sau de reglementare
 • necesară în unele cazuri pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public, iar, atunci când folosim categorii speciale de informații cu caracter personal, utilizarea acestora este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție sau în cazul în care prelucrarea se referă la informații cu caracter personal aflate în mod evident în domeniul public
 • în circumstanțe limitate, procesate cu consimțământul dvs. pe care îl obținem periodic, cum ar fi atunci când optați să primiți comunicări de marketing și știri prin e mail.

Nu luam decizii automate numai pe baza procesării automate, inclusiv prin crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau care vă afectează semnificativ în mod similar.

Perioadele de păstrare a informațiilor dvs. cu caracter personal depind de scopul în care sunt procesate datele și de instrumentul respectiv în care sunt procesate aceste informații cu caracter personal. Nu se pot evidenția diferitele perioade de păstrare a informațiilor într-un format rezonabil de inteligibil în cadrul acestei Politici. Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare aplicabilă sunt faptul că vom păstra informațiile cu caracter personal stabilite în prezenta politică atâta timp cât:

 • este necesar în scopul respectiv
 • este necesar pentru desfășurarea relației de afaceri cu dvs.
 • ați consimțit
 • este impus de legile aplicabile privind păstrarea informațiilor.

Furnizarea informațiilor către terți

Pentru a facilita utilizarea eficientă a informațiilor dvs. și pentru a vă furniza conținut și resurse, vom comunica anumite informații către terți. Cu toate acestea, divulgarea va avea loc numai în următoarele situații:

Către furnizori, contractanți și agenți: în mod periodic, putem implica sau angaja alte societăți și persoane fizice pentru a îndeplini funcții în numele nostru. (ex. găzduirea și mentenanța conținutului site-ului web, furnizarea de servicii de marketing, furnizarea de actualizări financiare etc.) Acești furnizori se află în Romania. Acești destinatari vor avea acces numai la informațiile dvs. cu caracter personal solicitate pentru a-și îndeplini funcțiile și nu li se permite să utilizeze informațiile respective. Acești destinatari vor respecta obligații contractuale de confidențialitate.

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a societății noastre.
 • instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experți evaluatori.

Adresele IP și cookie-urile

Colectăm informații despre computerul dvs., inclusiv (acolo unde aceste date sunt disponibile) adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu vă identifică pe dvs. sau pe nicio altă persoană. Din același motiv, este posibil să obținem informații despre modul în care utilizați internetul în general, utilizând un fișier cookie stocat pe dispozitiv. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile.

În cazul în care computerul dvs. este utilizat în comun cu alte persoane, vă recomandăm să nu selectați opțiunea „reține detaliile mele” atunci când această opțiune este oferită de website.

Unde sunt stocate și procesate informațiile dvs. cu caracter personal

Furnizăm informațiile dvs. următoarelor categorii:

Furnizori, contractanți sau agenți terți: în cazul în care folosim un furnizor, un contractant sau un agent terț, informațiile dvs. cu caracter personal rămân sub controlul nostru și am instituit controale pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător.
Ne străduim să luăm toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt tratate în siguranță și în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene
Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi transferate și procesate în una sau mai multe alte țări, din interiorul sau din afara Uniunii Europene. Daca va fi cazul, vom transfera datele dvs. în afara UE numai în țări despre care Comisia Europeană consideră că vă oferă un nivel adecvat de protecție, sau în cazul în care Plasmaserv a instituit măsuri de protecție corespunzătoare pentru a căuta să păstreze confidențialitatea informațiilor dvs.

Securitatea datelor

Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, trebuie să știți că transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură și că nu putem garanta securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal transmise website-ului sau oricărui terț; din acest motiv, orice transmitere de informații este pe propriul dvs. risc. Vom folosi proceduri operaționale stricte și măsuri de securitate, tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a preveni orice acces, modificare, ștergere sau transmitere neautorizată a acestor informații cu caracter personal.

Drepturile dvs. Cum vă puteți accesa, corecta și șterge informațiile cu caracter personal
În temeiul legilor aplicabile din domeniul protecției datelor, în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 va puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Plasmaserv prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate; în cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.

Dreptul la rectificare. Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”. Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum
datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

 • datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal
 • prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras

Dreptul de a vă retrage consimțământul. Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dvs.

Dreptul la restricționarea prelucrării. Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

 • dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date;
 • datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

Dreptul la portabilitatea datelor. Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care

 • prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite.

Dreptul la opoziție. Presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum:

 • prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau
 • prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ. Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea Plasmaserv, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor

Dreptul de a vă adresa justiției
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la utilizarea de către Plasmaserv a datelor personale, vă rugăm să ne contactați prin oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii.

În măsura în care procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective. De asemenea, puteți formula plângeri referitoare la procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal la autoritatea locală de protecție a datelor.

Comunicările de marketing

Vă vom trimite comunicări de marketing prin e-mail numai dacă v-ați exprimat acordul cu privire la acest lucru. În cazul în care vă trimitem prin e-mail comunicările de marketing, puteți renunța la a mai primi orice comunicări de marketing suplimentare făcând clic pe funcția de „dezabonare” din e-mail. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de renunțare la aceste comunicări în orice moment, contactând-ne pe email [email protected]

Modificările aduse Politicii de confidențialitate

Condițiile prezentei Politici se pot modifica periodic. Vom publica orice modificări substanțiale aduse Politicii de confidențialitate prin intermediul unor notificări corespunzătoare, fie pe site-ul web, fie utilizând alte canale de comunicare.

Contact

Ne puteți contacta prin următoarele mijloace:

e-mail: [email protected]
telefon: 0265-260.652
adresă: str.Libertății nr. 98, Tîrgu Mureș

Informatiile personale puse la dispozitia site-ului SC Plasmaserv SRL sunt protejate in conditiile legii 677/2001.

SC Plasmaserv SRL nu va distribui, vinde sau inchiria sub nici o forma informatiile persoanelor incluse in bazele noastre de date de cat cu acordul dumneavoastra sau la somatia unei instante judiciare. Informatiile trimise catre SC Plasmaserv SRL pot fi accesate doar de personalul care administreaza bazele noastre de date si alte persoane autorizate din cadrul companiilor partenere care implementeaza efectiv campaniile de e-mail/direct marketing. Exceptie face situatia in care accesarea/vizualizarea este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului. Plasmaserv SRL poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite pentru a imbunatati serviciile oferite utilizatorilor sau cu scop statistic. Plasmaserv SRL nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

Cookies

Site-ul SC Plasmaserv SRL foloseste cookie-uri; acestea reprezinta date stocate pe hardul utilizatorului continand informatii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezinta un avantaj in folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie va fi suficient ca un utilizator sa se logheze pe site decat o singura data cu parola, castigand astfel timp pe parcursul navigarii pe pagina noastra. Daca utilizatorul rejecteaza un cookie poate sa utilizeze in continuare site-ul SC Plasmaserv SRL. Cookie-urile ne ajuta la urmarirea si segmentarea intereselor utilizatorilor nostri pentru a intensifica experienta vizitarii site-ului nostru.

Frauda

SC Plasmaserv SRL nu solicita clientilor sau utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, fax, SMS etc.) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Exceptie fac numai Clientii persoane juridice, in sensul obtinerii de catre SC Plasmaserv SRL a numarului de cont, respectiv a bancii clientului, in numele caruia se va face facturarea unei comenzi.

Clientul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale. SC Plasmaserv SRL declina orice responsabilitate, in situatia in care un client este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este sau reprezinta interesele SC Plasmaserv SRL. Clientul ne va informa asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact. Comunicarile realizate de catre SC Plasmaserv SRL prin mijloace electronice de comunicare contin datele de identificare complete si conforme sau legaturi catre acestea.

Urmatoarele scopuri vor fi considerate tentativa de fraudare a siteului si continutului acestuia. SC Plasmaserv SRL isi rezerva dreptul de a sesiza autoritatile cu privire la persoanele care au intreprins actiuni in urmatoarele scopuri:

 • de a accesa datele de orice tip ale altui clientilo prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda
 • de a altera sau de a modifica continutul site-ului sau orice corespondenta expediata prin orice modalitate de catre Plasmaserv catre clientii sai
 • de a afecta performantele serverului/serverelor pe care ruleaza site-ul
 • de a accesa sau de a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat prin orice mijloc catre client cand acesta nu este destinatarul legitim

Legaturile spre alte site-uri

De pe acest site, legaturile spre alte site-uri sunt oferite doar pentru a va ajuta. Daca utilizati aceste legaturi, veti parasi site-ul www.plasmaserv.ro SC Plasmaserv SRL nu a analizat, nu controleaza si nu este responsabil pentru aceste site-uri sau continutul lor. Astfel SC Plasmaserv SRL nu gireaza sau nu le reprezinta, inclusiv informatiile, software-ul si alte produse sau materiale gasite pe aceste site-uri sau orice rezultate care pot fi obtinute prin utilizarea lor. Daca decideti sa le utilizati, o faceti pe propria raspundere.

Litigii

Prin vizitarea/vizualizarea site-ului sau al oricarui continut trimis de catre SC Plasmaserv SRL clientilor prin accesare sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc), acesta se declara de acord cu prezentele "Termeni si conditii". Orice disputa cu referire la prezentele Termeni si Conditii care ar putea sa apara intre client si SC Plasmaserv SRL se va rezolva pe cale amiabila. SC Plasmaserv SRL nu raspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor. Orice conflict va fi solutionat de instantele competente de la sediul SC Plasmaserv SRL. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Limitarea responsabilitatilor

SC Plasmaserv SRL, furnizorii sai sau alte parti care sunt mentionate pe acest site, nu sunt responsabile in nici o circumstanta pentru orice fel de pierderi (incluzand, fara limitari, cele rezultate din profituri pierdute, pierderea datelor sau intreruperea activitatii) rezultate din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau din rezultatele utilizarii acestui site, a oricaror site-uri legate la acest site sau din materialele, informatiile sau serviciile continute pe oricare din aceste site-uri, indiferent daca sunt bazate pe garantie, contract sau orice alta teorie legala si indiferent daca a fost sau nu atentionat de posibilitatea aparitiei de astfel de pierderi.

Dispozitii finale

Plasmaserv SRL isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului sau structurii acestuia, inclusiv modificari ce ar putea afecta site-ul fara notificare prealabila a clientului. Plasmaserv nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari sau setari care nu sunt facute de catre administratorul siteului. SC Plasmaserv SRL isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura sau legaturi pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.